Ad Space

تبون: القنصليات بالصحراء فولكلور سياسي

admin
اخبار الداخلة
admin23 مارس 2023آخر تحديث : الخميس 23 مارس 2023 - 4:46 مساءً
تبون: القنصليات بالصحراء فولكلور سياسي

الداخلة7

نفىعبدالمجيدتبون،رئيسالجمهوريةالجزائرية،تأثيرافتتاحالبعثاتالقنصليةبالصحراءالمغربيةعلىمسارالنزاعبالأممالمتحدة،مورداأنالأمريتعلقبـفولكلوردبلوماسيفقطتقومبهالمملكةالمغربيةمنذفترة.

 

وقالتبونفيلقاءخاصمعقناةالجزيرةالقطرية: “لاتوجداعترافاتدوليةبسيادةالمغربعلىالصحراء،لافتاإلىأنجبهةالبوليساريوتعترفبها 74 دولةعبرالعالم،وتعدعضوامؤسساللاتحادالإفريقي”.

 

وأضافالرئيسالجزائريأنالجزائرتطالبفقطبإجراءالاستفتاءفيالصحراء،وزادشارحا: “ناضلتالجزائر،وماتزال،منأجلهذاالشعبالعربيالمسلم،وتساندهإلىحينتحقيقمطلبهبالصحراء”.

 

وأكدالمسؤولعينهأنالأمريتعلقبـقضيةتصفيةاستعمارفقطبمجلسالأمن،وليستقضيةإنسانيةمثلمايتمالترويجلذلك،مستنكراالإجحافالدوليالذييتعرضلهالشعبالصحراوي”.

 

Ad Space

وخصصالرئيسالجزائريجزءاًطويلامنالمقابلةلانتقادالاعترافالإسبانيبمبادرةالحكمالذاتيفيالصحراءالمغربية،حيثقالإنإسبانيااخترقتالأعرافالدوليةالمرتبطةبالملففيالأممالمتحدة”.

 

وأوردتبونأنالموقفالإسبانيفرديلايمثلالدولة،وبالتاليليستللجزائرأيقطيعةفيالتعاملمعالدولة،بلمعبيدروسانشيز،معتبراأنمعاهدةالصداقةالثنائيةجرىاختراقها،ولمتعدلهاجدوى”.

 

كمااعترافالرئيسالجزائريبانخفاضالمعاملاتالتجاريةمعإسبانيا،مورداأنالمتعاملينالتجاريينالجزائريينشعروابنفسماأحستبهالدولةالجزائريةحيالتصرفبيدروسانشيزحولملفالصحراء”.

 

وتابع: “إسبانيالمتكنفيمستوىالثقةالتجاريةوالسياسيةالمتبادلة،ماجعلهاتتضرركثيرامنالناحيةالاقتصادية،مضيفاأنإسبانيايجبأنتبقىمحايدةفيالملف،لكنهاانحازتبتصرفاتلاتعفيهامنالمسؤولية”.

 

بادرتدولإلىالوساطةبينالمغربوالجزائر،لكنرفضناذلك،وأغلقناالحدودحتىلانصلإلىمالايحمدعقباه،يضيفتبونفيتهديدواضحللمملكةالمغربية،ليخلصإلىأنالجزائروصلتلنقطةاللاعودةمعالمغرب.

اتصل بنا