Ad Space

رئيس جنوب افريقيا يستقبل زعيم البوليساريو ويبعث رسائل للمغرب حول موقف بلاده من النزاع

admin
اخبار الصحراء
admin18 أكتوبر 2022آخر تحديث : الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 - 2:45 مساءً
رئيس جنوب افريقيا يستقبل زعيم البوليساريو ويبعث رسائل للمغرب حول موقف بلاده من النزاع

الداخلة7

وصلزعيمجبهةالبوليساريو،إبراهيمغالي،إلىبريتوريا،علىمتنطائرةللخطوطالجويةالجزائرية،فيسياقزيارةرسميةتقودهلجنوب أفريقيا،يلتقيفيهاالرئيسالجنوبأفريقي،سيريلرامافوسا،علىهامشبدءمجلسالأمنالدوليلمناقشتهحولنزاعالصحراء.

وخصصالرئيسالجنوبأفريقي،سيريلرامافوسا،استقبالارسميالزعيمجبهةالبوليساريو،تماشياوالموقفالذيتعتمدهجنوبأفريقيا مننزاعالصحراء،ذلكالمحابيلجبهةالبوليساريووالجزائر،فيإطاربعثإشاراتلاستمراريةذلكالموقف.

وأجرىسيريلرامافوسا،وزعيمجبهةالبوليساريو،إبراهيمغالي،مباحثاتمطولةتداولخلالهاالجانبانتطوراتقضيةالصحراءوالغطاء السياسيالذيقدتوفرهجنوبأفريقياللجبهةعلىمستوىالأممالمتحدةوهياكلهاومجلسالأمنالدولي،وكذامنظمةالاتحادالأفريقي، ومواصلةذاتالدعمضمنسياقإنسانيمنخلالتوفيرالمساعداتالإنسانية.

Ad Space

واستغلالرئيسالجنوبأفريقي،الزيارةوالاجتماعللتصعيدمنلهجتهالمعاديةللمملكةالمغربية،إذعلقعلىالزيارةبتأكيدمواصلةبلاده اعتمادنفسالموقفالداعملجبهةالبوليساريوومعاداةالوحدةالترابيةللمملكةالمغربية،مضيفاأنبلادهتدعمتقريرالمصير،داعيا الاتحادالأفريقيللتدخلبالنزاعضداقيقراراتقمةانواكشوطالتيتؤكدعلىحصريةرعايةالأممالمتحدةللنزاع.

وطالبالرئيسالجنوبأفريقيفيكلمته،بالضغطعلىالمنتظمالدولي،لحلقضيةالصحراءوفقالتصورجبهةالبوليساريووالجزائرمن الملف،وإقامةمفاوضاتمباشرةبينالبوليساريووالمغرببعيداعنالطرفالأساسيالجزائر.

وفيالسياقذاته،استحضرسيريلرامافوسا،مسألةحقوقالإسان،مطالبابتوسيعصلاحياتمينورسولتشملمراقبةحقوقالإنسان فيالصحراء،وذلكبعدأيامقليلةمنإعترافالبوليساريوبجرائمهافيحقالصحراويينوسعيهالتعويضهم.

اتصل بنا