Ad Space

الحكومة المغربية تدين بشدة الحملة المضللة المروجة لمزاعم إختراق الهواتف

admin
اخبار وطنية
admin21 يوليو 2021آخر تحديث : الأربعاء 21 يوليو 2021 - 3:43 مساءً
الحكومة المغربية تدين بشدة الحملة المضللة المروجة لمزاعم إختراق الهواتف

عبرتالمملكةالمغربيةعنإدانتهاالشديدةللحملةالإعلاميةالمتواصلة،المضللة،المكثفةوالمريبةالتيتروجلمزاعمباختراقأجهزةهواتفعددمنالشخصياتالعامةالوطنيةوالأجنبيةباستخدامبرنامجمعلوماتي.

وترفضالحكومةجملةوتفصيلاهذهالادعاءاتالزائفة،التيلاأساسلهامنالصحة،وتتحدىمروجيها،بمافيذلك،منظمةالعفوالدولية،وائتلاف “Forbidden stories“،وكذامنيدعمهموالخاضعينلحمايتهم،أنيقدمواأدنىدليلماديوملموسيدعمروايتهمالسريالية.

وذكرالبلاغأنالمغربأصبحمجدداعرضةلهذاالنوعمنالهجمات،التيتفضحإرادةبعضالدوائرالإعلاميةوالمنظماتغيرالحكوميةلجعلهتحتإمرتهاووصايتها،مشيراإلىأنمايثيرحنقهمأنهذاليسممكنا”.

وختمالبلاغإلىأنالمغرب،القويبحقوقه،والمقتنعبوجاهةموقفه،اختارأنيسلكالمسعىالقانونيوالقضائيفيالمغربوعلىالصعيدالدولي،للوقوففيوجهأيطرفيسعىلاستغلالهذهالادعاءاتالزائفة.