Ad Space

توت مدينة الداخلة يخلق أزمة جديدة بين المغرب و جبهة البوليساريو

admin22 يونيو 2021آخر تحديث : الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 10:21 صباحًا
توت مدينة الداخلة يخلق أزمة جديدة بين المغرب و جبهة البوليساريو

بعدحربهاعلىالفوسفاطالمغربيالمستخرجمنالصحراء،طالبتجبهةالبوليساريوهذهالمرةالمستوردينوخاصةالأوروبيينبعدماستيرادالتوتالأزرقالمغربيالذيينتجفيمدينةالداخلة.

وطالبمرصدمراقبةمواردالصحراءالغربيةالتابعلجبهةالبوليساريومستورديالتوتالأزرقالمغربيبمعرفةالمصدرالحقيقيللمنتوجاتالتييشترونها“.

وقالالمرصدبحسبمانقلتهوكالةالأنباءالجزائريةإنالتوتالأزرقالمغربيلنيتمانتاجهمستقبلافيالمغربوفقط،بلفيالصحراءالغربيةكذلك.

وتابعأنشركتينمتعددتيالجنسياتلإنتاجالتوتقدبدأتافيانتاجهبمنطقةالداخلةبالصحراءالغربية،مضيفاأنمزارعجديدةمنهذاالنوعيجريانشاؤهاحاليا“.

ودعاالمرصدالمستوردينإلىالحصولعلىالضماناتالكاملةمنالمصدرينالمغاربةبأنمنتوجاتهمصادرةعنالمغربوليستمنالصحراءالغربية“.