Ad Space

في جو هادئ و بمشاركة جميع الفرق.. المجلس الجهوي للداخلة وادي الذهب ينجح في تشكيل لجانه الدائمة

admin
اخبار الداخلة
admin11 أكتوبر 2021آخر تحديث : الإثنين 11 أكتوبر 2021 - 9:10 صباحًا
في جو هادئ و بمشاركة جميع الفرق.. المجلس الجهوي للداخلة وادي الذهب ينجح في تشكيل لجانه الدائمة

شكلالمجلسالجهويللداخلةواديالذهب، قبلقليل،جميعلجانهالدائمةفيجوعاديو بمشاركةأغلبالأعضاء بالمولاةوالمعارضة، و جاءتالتشكيلةكالتالي:

* لجنةالماليةوالميزانيةوالبرمجة:

الرئيسة: فاطمة الزهراء لشهب

نائب: رشيدالزوين

عضو: الناجمبكار

عضو: داهيحرمةالله

عضو: احمدالعالم

*لجنةاعدادالترابوالتعميروالطاقةوالماءوالبيئة:

الرئيس: فاطمةالدليمي

نائبالرئيسة: الماميرمضان

عضو: مولايبوتالامبارك

عضو: عتيقةالربع

عضو: عزوهاشكاف

*لجنةالشؤونالاقتصاديةوالقطاعاتالانتاجية:

الرئيس: عمرالشرقاوي

نائب: مصكولةباعمر

عضو: اعمارابراهيمالسالم

عضو: بنعلالمحمدفاضل

عضو: محمدبوبكر

* لجنةالتجارةوالنقلواللوجستيك:

الرئيس: لعروصيالمرسي

نائبته: فاطمةالزبير

عضو: حفاظوبراي

عضو: الخطاطينجا

عضو: المبروكييوسف

*لجنةالشؤونالإجتماعيةوالتعليموالتكوينوالصحةوالتأهيلالإجتماعي:

الرئيسة: غلةباهيا

نائبته: مونةحرمةالله

عضو:امباركحمية

عضو: نورالدينمهيضر

عضو: لمينةمعييف

*لجنةالإتصالوالثقافةوالتعاونالدولي:
الرئيسة: الرفعةماءالعينين
نائبةاللجنة: لخليكيخديجتو
عضو: حمةأهلبابا
عضو: محمدالأمينحرمةالله
عضو: عزيزةشكاف

* لجنةالإشرافوالمتابعة:
يوسفالمبروكي