Ad Space

إجراءات تخفيف قيود الطوارئ الصحية بعد عيد الفطر

admin13 مايو 2021آخر تحديث : الخميس 13 مايو 2021 - 6:27 مساءً
إجراءات تخفيف قيود الطوارئ الصحية بعد عيد الفطر

فيظلاستقرارالتطورالوبائيفيالمملكةالمغربية،والذيمنالمحتملسيؤديإلىاتخاذإجراءاتتخفيفيةجديدة،حيثيرتقبتخفيفإجراءاتالطوارئوالحجرالصحيتدريجيابعدعيدالفطر،بإضافةساعةإلىموعدإغلاقالمقاهيوالمطاعموالمحلاتوالتنقلداخلالمدن.

وحسبماجاءفيبعضالصحف،فاناللجنةالعلميةالمكلفةبتدبيرجائحةكوروناستجتمعبعدعيدالفطرلتدارسالوضعيةالوبائيةوسترفع توصياتهاإلىوزيرالصحة،الذيسيرفعهابدورهإلىرئيسالحكومة،وسيتمتدارسهاخلالالمجلسالحكوميلاتخاذالإجراءاتاللازمة،وهيالإجراءاتالتيستذهبفياتجاهالتخفيفالتدريجي،الذيلنيشملفيالمرحلةالحاليةالتنقلبينالمدنوالتجمعات. ويعزىهذاالتخفيفإلىاستقرارالوضعالوبائيوترقبتوصلالمغرببشحناتإضافيةمناللقاح.